Data Pegawai

Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

A. Berdasarkan Jenis Kelamin :
Laki – Laki 38
Perempuan 3
Jumlah 41
B. Berdasarkan Eselon :
Eselon II  –
Eselon III 1
Eselon IV 3
Staf PNS 5
Tenaga Kontrak  1
Tenaga Upahan
– Kebersihan 1
– Relawan 30
Jumlah 41
C. Berdasarkan Golongan :
Golongan IV 1
Golongan III 6
Golongan II 3
Tenaga Kontrak 1
Tenaga Upahan
– Kebersihan  1
– Relawan 30
Jumlah 41
D. Berdasarkan Pendidikan Terakhir :
S-2  0
S-1 / D-IV 7
D-III 2
SLTA 31
SLTP –
SD 1
Jumlah  41